2015. 10. 06., kedd, 10:17

Kaposvári középiskolások, főiskolások, egyetemisták - Figyelem! Itt a 2016-os Bursa kiírása

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. október 5-től 2016. évre ismételten kiírja pályázatát a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra. A fiataloknak kettő típusú pályázat benyújtására van lehetőségük:

„A” típusú pályázatra kérelmet nyújthatnak be a Kaposvár város illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

 

„B” típusú pályázatra azok a Kaposvár város illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt  venni.

 

A támogatás „A”típusú pályázat elnyerése esetén 2 szemeszterre, míg „B típusú pályázat esetén 6 szemeszterre szól.

 

A pályázatok benyújtásának határideje 2015. november 9.

 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

 

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

 

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

 

A pályázattal kapcsolatban bővebb információ kapható a Közigazgatási Igazgatóság Szociális Irodáján Kaposvár, Noszlopy G. u. 5. szám alatt és a www.kaposvar.hu internetes honlapon.

 

Tetszett a cikk? Ne maradj le rólunk! Kövess minket Facebook oldalunkon: