74nullanulla 74nullanulla

2015. 08. 19., szerda, 09:36

Kutyások vs Nem Kutyások Kaposváron

Pár napja egy kaposvári kutyabarát Szita Károlynak írt nyílt levelében adott hangot felháborodásának, miszerint nem lehet kutyát sétáltatni a kaposvári városligetben. Mi szerettük volna megtudni Kaposvár Közterület felügyeletének álláspontját is, azonban ezidáig nem kaptunk választ tőlük, így feltúrtuk az ehhez kapcsolódó rendeleteket, és mégkérdeztünk pár városlakót is a helyzetről.

A kutyabarát levele a polgármesterhez:

 

 

A városlakók véleménye:

 

 

Kaposvár Önkormányzatának ide tartozó rendelete szerint:

 

d/ A kutyát póráz nélkül futtatni csak az arra kijelölt területeken szabad. (2. sz. melléklet)

/2/ Ebet póráz nélkül az d./ pontban felsorolt területek kivételével, harapós és támadó természetű ebet szájkosár nélkül a tartási helyéről kivinni tilos.

Játszótérre ebet még pórázon sem szabad bevezetni, vagy odaengedni.

/3/ A Berzsenyi park, a Színház park, a Rippl-Rónai park, a Jókai liget, a Gábor Andor tér, az Európa park, a Nagy Imre park és a Városliget területére az ebek bevitele, bevezetése tilos.

/4/ A közterületek esetleges szennyeződésének megszüntetéséről az eb felügyeletét ellátó személy azonnal köteles gondoskodni.

/5/ A közterületen őrizetlenül hagyott ebet a Városgondnokság gyepmestere köteles befogni. 

Az eb őrzéséről a befogást követő két hét elteltéig a Gyepmesteri telepen (Kaposvár,

Nádasdi u. 130.) gondoskodnak. A tulajdonos ezen időszak alatt a költségek megtérítésével az ebet kiválthatja.

A fenti időszak eltelte után az ebet a gyepmester értékesítheti, vagy a külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén az állat életének szakszerű kioltásáról az Állategészségügyi Állomáson keresztül intézkedik.