Beküldés

2020. 01. 27., hétfő, 09:00

PRO ÉS KONTRA - A lakásfenntartó csattanós válaszai egy kaposvári lakó panaszaira

Tüzet raktak egy kaposvári tízemelet földszintjén - írtuk pár napja, a hír kapcsán számos komment befutott a kaposvári emeletes házak állapotával és biztonságával kapcsolatban. Egy olvasói levelet is kaptunk az esetre reflektálva - már a sokadikat a témában -, mely az egyik lakásszövetkezet felelősségét firtatta. Bár a tűzeset nyilvánvalóan nem köthető a szolgáltató feladatköreihez, több ezer társasházban lakót foglalkoztatnak a felvetett kritikák, problémás esetek. Mi nem szerettünk volna állást foglalni az ügyben, ezért felkerestük az "OTTHON" Lakásfenntartó Szövetkezet ügyvezető igazgatóját, Ács Sándort, és írásban kértünk tőle válaszokat a levél alapján feltett kérdéseinkre, hogy pro és kontra lássátok a helyzetet.      

Olvasónk levele:
 

"... vagyok az Otthon lakásszövetkezet tagja Honvéd utca 23 3/1. Azzal a kéréssel fordulnék a szerkesztőséghez, hogy a a lakásszövetkezetnél nagyon magas, 11000 Ft közös költségnél nem kapunk a pénzünkért megfelelő képviseletet. A házunknak tartozása nincs, havonta több mint 400 000 Ft-ot kifizetünk közös költség gyanánt, kukákra sem jut keret. Áldatlan állapotok vannak, az ÁNTSZ biztos hogy felszólítaná, vagy megbírságolná már, több éve árad a bűz a lépcsőházban.

 

Olvasónk képei a kukákról

 

Nálunk laknak a hajléktalanok, ők gyújtogattak a lépcsőházban. A múltkori cikk után is reggel a földszinten horkolt egy hajléktalan ember. Nem tesznek semmit. A szemközti tízemeletes házmestere panaszkodik, hogy fekete zászlót sem vesznek, ha meghal valaki a házban akkor át kell menni kéregetni. A Béke 99. is, ahol leszakadt a panelszigetelés - erről szóló híradásunkat itt találjátok -  és most újból a lakóknak kell fizetniük érte, ennek a lakásszövetkezetnek a lakóépülete.

 

A szóban forgó épület a leszakadt szigeteléssel

A lakásszövetkezet többi házaiban élő lakókat kérdeztem, de minden szövetkezeti tag panaszkodott a lakásszövetkezetre. Amennyiben lehetséges a többi lakóházban lakók is mondják el a véleményüket. A lakásszövetkezetből kilépni nagyon nehéz, vagy letehetelen , de ha társasházként üzemelnénk akkor talán kevesebb költség lenne a közös költség, ami akkora már mint egy önkormányzati bérlakás bérleti díja. Magyarul megvettük, és béreljük a saját tulajdonunkat, a pénzt amit befizetünk azt másik lakóházakra fordítják. Lakótársam szerette volna megnézni az elszámolást, de már több hónapja nem láttuk, pedig megígérték. A ház alatti üzletek bérleti díjához semmi közünk, a házfelügyelő nem fizet közös költséget. A 11. emeleten lévő iroda bérleti díja a lifthasználat költségeit sem fedezi. Akkor nem értem , miért kell bérbe adni. Talán ha a sajtónyilvánosságra kerülne akkor talán többet kapnánk a pénzünkért, ha már ennyit kell fizetni.

Eladhatatlan értéktelenné válnak a lakásaink az irreálisan magas közös költség miatt."
 

 

Az "OTTHON" Lakásfenntartó Szövetkezet válaszlevele  panaszos olvasónk felvetéseire:
 

"A 11000 Ft ( egész pontosan 10.780 Ft ) nem tekinthető kiemelkedően magasnak. A ház kb. 2-300 m-es körzetében van további 3 olyan épületünk, ahol az 50 m2-es lakás közös költsége magasabb, mint amit a panaszosnak kell fizetni. Ezek közül az egyikben ez év elejétől ilyen magas, mert a lakóközösség saját maga döntött a közös költség megemeléséről annak érdekében, hogy biztosítani tudják a ház működéséhez és különösen a várható felújításokhoz szükséges forrást. (A közelben lévő egyik ugyanilyen épülettel rendelkező társasházban az azonos méretű lakás közös költsége 15 eFt/hó körül van.)
Egyébként a Honvéd utca 23-ban 2015-ben volt aláírásos szavazás egy 38 Ft/m2/hó mértékű befizetés további sorsáról (ez a panaszos lakására 1900 Ft/hó befizetést jelent), mert a hiteltörlesztés - amire fordítottuk addig - lejárt. A lakóközösség aláírásos szavazással, közel 80%-os többséggel úgy döntött, hogy ne csökkentsük a közös költséget, hanem a felújítási alapképzést kell ezzel a befizetéssel megemelni. Ennek is köszönhettük, hogy a 3 millió Ft-os felvonó vezérlés cserét 2018-ban hitelfelvétel és pótbefizetés nélkül meg tudtuk valósítani. (... Úr egyébként sem a felújítási alapképzés emelésével, sem a felvonó vezérlés cseréjével - amit a felvonó felügyelet írt elő az ellenőrzési jegyzőkönyvében - nem értett egyet. )

 

 

A nem megfelelő képviseletről néhány szóban:
- az épület a 2000-es évek során pályázatban teljes külső felújítást kapott hőszigeteléssel, hőszigetelt tetővel; cseréltük a felvonó hajtóművét; a 2010-es években uniós pályázatban kicseréltük a felvonó fülkét és a lépcsőházi nyílászárókat, majd saját erőből kapott teljes felújítást a lépcsőház. A háznak ez év elejétől újra van saját, az épületben lakó házfelügyelője - amit a legjobban ... sürgetett.

A szemétledobóval kapcsolatban több alkalommal tájékoztattam a panaszost. El kell végeztetnünk a földszinti szemétledobó helyiség (kukatároló) belső felújítását, ki kell alakítani a helyiség előtt
az utcai részt, hogy ne lépcsőn kelljen a teli kukákat kihozni a házból, és ezt követően veszünk még annyi kukát, amennyit szükséges. Szó nincs arról - nem is volt szó róla sohasem - , hogy nincs rá pénz. Ennek a háznak az esetében 10 db kuka ürítésére van szerződésünk; kb. ennyit is használunk.
A használat során tönkrement kukák pótlására 2016. szeptember 12-én 5 db kukát vásároltunk 42.424 Ft-ért, 2018. május 18-án ismét 5 db-ot 43.402 Ft-ért.

A fekete zászló problémát nem is értem. Van olyan házunk, ahol van fekete zászló, és van ahol nincs. Ahol nincs, ott a házfelügyelő elmegy és vesz, amennyiben a házbeliek úgy ítélik meg, hogy szükség van rá. Ennyi a történet. Persze sértődött ember - a panaszost a tagértekezlet az elmúlt év őszén, jelentkezése ellenére nem választotta meg a ház küldöttjének - bármiből tud habot verni, így egy nemlétező problémából is.


 

A hajléktalan ügy sajnos nem csak itt létezik. A hajléktalanok lépcsőházba való bejutása ellen a Szövetkezet annyit tud tenni, hogy a kapukat megfelelő állapotban tartja, ha valamelyik elromlik, azt sürgősen megjavíttatja. A többi a ház lakóinak feladata - odafigyelni, hogy becsukódik mögöttem a kapu, nem engedek be kaputelefonos nyitással gondolkodás nélkül bárkit, csak azt akit ismerek, vagy konkrétan hozzám jön - hogy csak a legfontosabbakat említsem.

Az elmúlt napok lépcsőházi gyújtogatása egy különös ügy. Nagyon nem életszerű, hogy a hajléktalan - ha bejutott egy lépcsőházba, ahol sokkal melegebb van, mint a szabad ég alatt - nekiáll tüzet rakni, hogy lehetőleg felhívja saját magára a figyelmet. Sokkal inkább elhúzódik valami sarokba, lehetőleg ne is vegye észre senki, és hagyják nyugodtan. Gyújtogatás ügyben én inkább balhés fiatalokra, vagy valami rosszindulatú - kitolok a
házfelügyelővel meg a Szövetkezettel beállítottságú - lakástulajdonosra gondolok. Bizonyára sokan lehetnek ilyenek - mert amint a panaszos írja „ minden szövetkezeti tag panaszkodott a lakásszövetkezetre”.

A Béke utca 99. hőszigetelésének leszakadása egy sajnálatos történet. Egyébként ...-nak ezt is elmondtam már. A ház a 2000-es évek közepén, pályázati úton kapott hőszigetelést. A ház lakói a bekért árajánlatokból kiválasztották a számukra leginkább megfelelőt - egy pécsi vállalkozást - , és ezzel került be a pályázat a Polgármesteri Hivatalba. A Hivatal felülbírálta a lakóközösség véleményét, és konkrét tiltakozásunk ellenére egy kaposvári vállalkozást bízott meg a munkával. Ez lett az eredménye. A fő gond az, hogy egyrészt a 10 éves kötelező szavatossági időn már túl voltunk, mire a probléma kiderült, de ráadásul a céget is felszámolták közben. A Polgármesteri Hivataltól megpróbáltunk anyagi segítséget kérni a hiba kijavítására, de eredménytelenül. A lakóközösség még ismételten meg akarja próbálni, hogy pénzügyi segítséget kérjen, de én nem bízom az eredményben. Sajnos az egyetlen megoldás az, ha javítás költségét a lakások tulajdonosai biztosítják - mivel erre egyéb forrás nincs.

A szövetkezetből kilépni - ellentétben azzal, amit a panaszos leírt - nagyon egyszerű. Egy igen rövid, a szövetkezet Igazgatóságához címzett levélben be kell jelenteni, hogy ki kíván lépni a szövetkezetből. Az ügy ezzel kész. A lakás tulajdona megmarad a szövetkezet területén, a továbbiakban nem tag, társtulajdonosként fog élni a házban a tagokkal majdnem teljesen megegyező kötelezettségekkel, és bizonyos mértékig korlátozott jogokkal (pl. választásokban nem vehet részt. )
Ezt a problémáját amúgy nem értem ...-nak. Ahol most lakik, az már a harmadik, vagy negyedik hely a Szövetkezet területén. Ha ennyire rossz ebben a szövetkezetben lakni, akkor miért is itt költözik egyik épületből a másikba? Rengeteg társasház van a városban, adják-veszik a társasházi lakásokat. Mindenkinek joga van társasházban venni lakást.

A „ ház alatti üzletek bérleti díjához semmi közünk” megjegyzés konkrétan nem igaz. Vannak olyan üzletek, amiknek a bérleti díja a kötelezően levonásra kerülő összegek (pl. adók) levonása után közvetlenül a ház bevételei közé kerülnek, és vannak olyanok, amiknek a bérleti díjai a Szövetkezet központi bevételei, és ezek felhasználása az egész szövetkezeti tagság - közte természetesen a Honvéd utca 23. lakástulajdonosai - érdekeit szolgálja. A házfelügyelő valóban nem fizet közösköltséget - mivel ez a mi felfogásunk szerint tulajdonosi kötelezettség. A házfelügyelő lakbért fizet a Szövetkezetnek, és ebből a lakbérből az azonos méretű lakások közösköltségének megfelelő összeg a ház bevételei közé van könyvelve.
A XI. emeleten lévő iroda bérleti díja arányos a hasonló jellegű ( volt tároló ) bérbeadott helyiségek bérleti díjával. ( A bérleti díj napi 4,5 – 5 óra folyamatos liftezés költségét tudná fedezni. Ennyit biztosan nem liftezik a bérlő. ) Azt gondolom, hogy más a probléma forrása. A helyiségben több mint 20 éve egy taxis vállalkozás diszpécser központja működik. ... - aki taxis vállalkozó - nem ehhez a vállalkozáshoz tartozik. Lehet találgatni, hogy vajon a konkurencia iránti ellenszenv szerepet játszhat-e a problémázásban. Az elszámolással kapcsolatos állítás - „lakótársam szerette volna megnézni az elszámolást, de
már több hónapja nem láttuk, pedig megígérték.” - egy ordas nagy hazugság. Soha, senkitől nem tagadtuk meg, hogy az épületének az elszámolását megmutassuk. Maximum annyi volt, hogy előzetes időpont egyeztetésre kértünk, mert nem biztos, hogy munkatársaim bármikor félre tudják tenni az aktuális munkájukat.
... harmadmagával járt pár hónapja a szövetkezeti irodában. Munkatársam akkor a 2018-as évi elszámolást mutatta meg - mivel ez volt lezárt év - ; nem tudjuk, hogy mennyit értett meg belőle. Mindenesetre megígérték, hogy valamelyik lakótársuk - aki ért a könyveléshez - jönni fog, és átnézi a ház elszámolását. Annyit kértünk, hogy előtte telefonon egyeztessünk időpontot. Azóta - most már több hónapja - várjuk a könyveléshez értő lakótárs jelentkezését, de nem jött, még csak nem is telefonált.
Egyébként minden év tavaszán, az elszámolás elkészültét követően, a ház minden lakástulajdonosa - nem csak ebben, hanem valamennyi házunkban - megkapja az éves teljes elszámolást. (A Honvéd u. 23. 2018. évi elszámolásának másolatát megküldöm Önöknek is, lehessen látni konkrétan, hogy milyen szintű tájékoztatást tartalmaz.) Valóban megkaptuk - a szerk.
Ebből az elszámolásból az is látható, hogy az egy-egy házban befizetett pénzt abban a házban használjuk fel, ahol befizetik. Az elszámolás lapon nagyjából az általános iskola 5. osztályos matematika tudásával ellenőrizhető, hogy a házból befizetett összeg ténylegesen a háznál van-e nyilvántartva, elköltve, illetve ami megmarad, az is ott szerepel-e.

 

Van véleményed a témában? Oszd meg a többi olvasóval is!

Skacok, Fontos! Ha nem akartok lemaradni a híreinkről Facebookon, pipáljátok be a "Megjelenítés elsőként" funkciót!