Adatvédelmi tájékoztató


 

74nullanulla.hu Adatkezelője ezúton tájékoztatja a Weboldal (a továbbiakban: Weboldal) látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Az adatok kezelője a 74nullanulla.hu Alapítvány (a továbbiakban: Adatkezelő) (Székhely: 7400 Kaposvár, Fő u. 2. 3/3.; Nyilvántartási szám: 14-01-0003409; elnök: Barbarics András; elérhetőség:74nullanulla@gmail.com)

Jelen Adatkezelési Tájékoztató AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről ( általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek való megfelelés céljából az Adatkezelő Weboldala használatakor a látogató esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza.

Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy a Weboldal használata előtt vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelővel.


 

Az Adatkezelő tevékenységének ellátása során az alábbi személyes adatok kezelését végzi:


 

 1. Cookie-k (sütik) használata

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. Jogalap: jogos érdek

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. Jogalapja az Ön hozzájárulása.

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.


 

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:


 

Omniconvert cookie: A felhasználói viselkedés alapján perszonalizált tartalmak megjelenítését teszik lehetővé ezek a sütik.

Google Adwords cookie: Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.


 

Általánosan használt cookie-k


 

Süti neve: PHPSESSID

Süti elhelyezője: Honlapunk

Süti célja: Munkamenet azonosító, egy véletlen generált karaktersorozat, automatikusan jön

létre, célja az egy munkamenethez kapcsolódó oldalletöltések azonosítása.

Jogalap: jogos érdek

Süti lejárata: böngésző bezárása, munkamenet vége


 

Süti neve: cookieWarningDisplayed

Süti elhelyezője: Honlapunk

Süti célja: Abban az esetben jön létre, amikor a felugró süti használatról szóló figyelmeztetést

bezárja, célja, hogy ne jelenjen meg újból a tájékoztatás.

Jogalap: hozzájárulás

Süti lejárata: 365 nap


 

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en


 

 1. Cikk beküldése

Az Adatkezelő kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy az adatok pontosságáért, és naprakészségéért minden felelősség az Érintetteket terheli. Erre tekintettel kérjük, hogy amennyiben a személyes adataikban változás következik be, úgy ezeket a változásokat vezessék át a fiókban rögzített adatokon. Az adatok módosítását követően a rendszer a regisztrált email címre automatikus megerősítő levelet küld, melyben az Érintett az adatainak módosítását véglegesíteni tudja.

Az adatkezelés célja: Jogi igény érvényesítése esetén a cikk beküldőjének azonosítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása, melyet a Felhasználó a regisztráció során megjelenő checkbox kipipálásával ad meg, a jelen dokumentumban foglalt tájékoztatás alapján. (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján).

A kezelt adatok köre: név, email cím, jelszó

Az adatok megőrzésének ideje: jogi igények érvényesítésére szóló idő, maximum 5 év

Adattovábbítás: Nem kerülnek továbbításra


 

 1. Számlázás

Az adatkezelés célja: a szolgáltatásról történő számla kiállítása

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség, GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont és a számvitelről szóló 2000. évi C.tv 168.§

A kezelt adatok köre: számlázási név, számlázási cím

Az adatok megőrzésének ideje: 8 év

Adattovábbítás: adatfeldolgozó


 

 1. Természetes személy szerződő partner

Az adatkezelés célja: szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

A kezelt adatok köre: természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát

Az adatok megőrzésének ideje: szerződés megszűnését követő 5 év

Adattovábbítás: adatfeldolgozó


 

 1. A szerződésben megjelölt kapcsolattartó adatai

Az adatkezelés célja: szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából

Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek, GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont

A kezelt adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail

Az adatok megőrzésének ideje: szerződés megszűnését követő 5 év

Adattovábbítás: adatfeldolgozó


 

 1. Munkaviszonyon alapuló adatkezelés

A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik.

Az adatkezelés célja: Az alapítvány a munkaviszony létesítése, fenntartása és megszűnése

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség, GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

A kezelt adatok köre:

 • név, születési név, születési idő, anyja neve, állandó lakcím, levelezési cím,

 • munkakör, iskolai végzettségét,

 • szakképzettségét igazoló okmány másolatát,

 • a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok, a munkavállaló munkabéréből jogerőshatározat vagy jogszabály, illetve írásbeli hozzájárulása alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát,

 • a munkaviszony megszűnésének módja, indokai,

 • a munkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzését,

 • magánnyugdíjpénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a pénztár megnevezése, azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma,

 • munkavállalót ért balesetek jegyzőkönyveiben rögzített adatokat;

Az adatok megőrzésének ideje: a munkaviszony megszűnését követő 3 év

Adattovábbítás: adatfeldolgozó

A munkáltató a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a jelen tájékoztató megismertetésével tájékoztatja a munkavállalót személyes adatainak kezeléséről és személyhez fűződő jogokról.


 

 1. Nyereményjáték

Az adatkezelés célja: Az alapítvány által szervezett nyereményjátékon való részvétel, nyertesek értesítése

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása, melyet a Felhasználó a regisztráció során megjelenő checkbox kipipálásával ad meg, a jelen dokumentumban foglalt tájékoztatás alapján. (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján).

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Az adatok megőrzésének ideje: hozzájárulás visszavonása, nyereményjáték vége

Adattovábbítás: nem történik


 

ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintettek jogaikat az alapítvány postacímére (7400 Kaposvár, Fő u. 2. 3/3 elektronikus úton a 74nullanulla@gmail.com címére küldött üzeneten keresztül gyakorolhatják.

 

Tájékoztatás

Mindenki jogosult tájékoztatást kérni az általunk kezelt adatairól, különösen azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Tájékoztatás kérhető az Adatkezelő megadott elérhetőségein. A tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül adjuk meg. A tájékoztatás megadását kizárólag a törvény által kötelezően előírt esetekben tagadjuk meg.

 

Hozzáférés

Az érintettnek joga van személyes adatait bármikor megtekinteni, amennyiben igényét előre jelzi az Adatkezelő megadott elérhetőségeinek egyikén.

 

Helyesbítés

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető annak helyesbítése az Adatkezelő elérhetőségein. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük.


 

Adatkezelés korlátozásához való jog

Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.


 

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.


 

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.


 

Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.


 

Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.


 

Tiltakozás

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve a GDPR rendelkezésen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. (GDPR 21.cikk) Alapítvány a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 1 hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz és a döntésről az Érintettet tájékoztatja. Amennyiben Alapítvány az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést beleértve az adatfelvételt és továbbítást is- megszünteti, az adatokat zárolja. Amennyiben az Érintett Alapítvány döntésével nem ért egyet, bírósághoz fordulhat. A Alapítványhoz benyújtott írásbeli kérelmet a Alapítvány levelezési címére vagy e-mail címére küldheti az érintett.

 

Törlés

A személyes adatokat törölni kell, amennyiben • azok kezelése jogellenes; • az érintett személy a személyes adatainak törlését kéri, kivéve a kötelező adatkezelés eseteit; • azok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt, kivéve, ha annak adathordozóját levéltári őrizetbe kell adni; • a törlést bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

Az érintett személy a törlést a Alapítványhoz benyújtott írásbeli kérelemmel vagy az e-mail címre küldött emaillel kezdeményezheti. Ekkor az adat indokolatlan késedelem nélkül végleg törlésre kerül.


 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Érintettet megilleti a bírósági jogorvoslathoz való jog, továbbá jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834 Telefon: +36 (1) 391-1400 Telefax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


 

 

ADATFELDOLGOZÓK

Az adatfeldolgozás során mind kellő gondossággal járnak el és csak az adatkezelés céljának megvalósítására használják fel az adatkezelő által kezelt adatokat. Harmadik személy részére az adatokat csak akkor továbbítják, ha a természetes személy hozzájárult.

Az alapítvány, mint megbízó szerződést köt az adatfeldolgozói tevékenység ellátására az Adatfeldolgozókkal. Az Adatfeldolgozó tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett személyes adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek – ha jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak – az általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó is vállalja, hogy megfelelő hardver és szoftver eszközökkel rendelkezik az adatkezelés jogszerűségének és az érintettek jogai védelmének biztosítására.

Adatfeldolgozók:

 • Bene Sándor - könyvelő (7400 Kaposvár Kertész u. 13.)


 

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés,  jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. A munkavállalókkal és az adatfeldolgozókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan  titoktartási kötelezettséget ír elő.


 

ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE


 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; (GDPR 4. cikk 12.) .

Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások  betartása az alapítvány elnökének feladata.

Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket és hozzáférési kisérleteket, és ezeket folyamatosan elemezni kell.

Amennyiben az alapítvány munkavállalói a feladataik ellátása során adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul  értesíteniük kell az elnököt.

Adatvédelmi incidens  bejelenthető az alapítványhoz benyújtott írásbeli kérelemmel vagy az e-mail címre küldött emaillel.

Adatvédelmi incidens bejelentése esetén az alapítvány elnöke haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó.  Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:

a. az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,

b. az incidens leírását, körülményeit, hatásait,

c. az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,

d. a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,

e. az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,

f. a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén  az érintett rendszereket, személyeket, adatokat be kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.

Az alapítvány adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:

a)  az érintett személyes adatok körét,

b)  az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,

c)  az adatvédelmi incidens időpontját,

d)  az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,

e) az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,

f) az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni.  


Barbarics András
kuratórium elnök