Beküldés

Adatvédelmi nyilatkozat

A 74nullanulla.hu oldalak szolgáltatója/üzemeltetője tiszteletben tartja honlap látogatóinak, regisztrált felhasználóinak/hirdetőinek személyes adataihoz fűződő jogait. Személyes adatok alatt értjük azon adatokat, amelyek alapján azonosítani tudjuk Önt: neve, címe, telefonszáma, email címe, stb.

A 74nullanulla.hu csak olyan személyes adatokat rögzít és tárol, melyeket Ön önként ad meg. A személyes adatai megadásával felhatalmaz minket arra, hogy ezeket az információkat az itt leírtakban, illetve a honlapon külön meghatározott módokon, különböző célokra felhasználjuk. Ugyanakkor Önnek megvan az a joga, hogy a személyes adatai felhasználását korlátozza, megtiltsa, a jövőbeli kapcsolatot bármikor megszüntesse. Kérjük, hogy ezt az igényét, vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely kérdését, megjegyzését e-mailen jelezze felénk.

A honlap tartalmazhat olyan részeket is (például cikk ajánlása), ahol nem regisztrált személy (ek) személyes adatait is meg kell adnia. Az Ön által megadott nem regisztrált személy (ek) adatait a jövőben semmilyen egyéb célra nem használjuk fel. A személyes adatok biztonsága érdekében, minden ésszerű intézkedést megteszünk azért, hogy a ránk bízott személyes információkat biztonságban tudhassa. Minden Ön által megadott személyes információhoz jelszavakkal korlátozott a hozzáférés azért, hogy a jogosulatlan felhasználást, illetve a személyes adatok megváltoztatását megelőzzük.

Fontos! Esetleges vírus, hacker vagy egyéb internetes bűncselekményből származó adatvesztésért, illetéktelen felhasználásért, és e cselekmények, részben vagy egészéből származó anyagi vagy nem anyagi károkért  a 74nullanulla.hu szolgáltatója/üzemeltetője, felelősséget nem vállal. Továbbá fontos hogy regisztrációs adatait, (Pl.: felhasználói nevét, jelszavát) ne adja ki másnak, ne bízza rá másra, ne írja le!

Személyes adatait kötelességünk kiadni akkor, ha ezt törvény, bírósági, vagy más hatósági végzés írja elő.  Kérjük mindezek figyelembevételével és tudatával regisztráljon oldalainkon, illetve használja azokat!